ЗАБРУДНЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНЕ — 1) поява в середовищі аномально великої кількості мікроорганізмів, що пов'язано з масовим їх розмноженням на антроп. субстратах або в середовищах, змінених внаслідок госп. діяльності людини; 2) набуття раніше нешкідливою (звичайно масовою) формою мікроорганізмів патогенних властивостей або здатності пригнічувати ін. організми в угрупованнях. Приклади набуття мікроорганізмами патогенних властивостей: болотний організм легіонела став збудником хвороби легіонерів, сапрофіт синьогнійна паличка — захворювання породіль у пологових будинках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити