ЗАКОН КОНСТАНТНОСТІ (В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) — кількість живої речовини біосфери (для даного геол. періоду) є константою. 3. к. тісно пов'язаний із законом внутр. дин. рівноваги і є його кількісним вираженням у масштабах біосфери Землі загалом. Згідно із 3. к., будь-яка зміна кількості живої речовини в одному з регіонів біосфери неминуче спричинить зміни такої самої величини в якомусь ін. регіоні, але з протилежним знаком. Полярні зміни можуть бути використані в процесах керування природою, однак слід ураховувати, що не завжди відбувається адекватна заміна. Звичайно

високорозвинені види та екосистеми витісняються ін., що стоять на еволюційно (для екосистем — сукцесійно) відносно нижчому рівні (великі організми витісняються малими, корисні для людини форми — менш корисними, нейтральними або навіть шкідливими). Висновком 3. к. є правило обов'язкового заповнення екол. ніш, а опосередковано також принцип (теорема) виключення Г. Ф. Гаузе.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити