ЗАКОН ОБМЕЖЕНОСТІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ — усі прир. ресурси (та умови) Землі вичерпні. Закон ґрунтується на тому, що, оскільки планета є природно обмеженим цілим, на ній не можуть існувати безконечні частини. Отже, категорія «невичерпності прир. ресурсів» виникла як відносне поняття. Якщо швидкість споживання природного ресурсу менша за швидкість його відтворення, то створюється ілюзія його невичерпності (напр., прісноводні запаси деяких регіонів). До них також відносять енергет. ресурси, керуючись тим, що сонячна енергія практично є невичерпним джерелом корисної енергії. Помилка полягає в тому, що не враховуються обмеження, які накладаються самою енергетикою біосфери, антроп. зміна якої понад допустимі межі за правилом 1 % загрожує серйозними наслідками. Штучне привнесення енергії в біосферу нині досягло величин, що близькі до граничних.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити