ЗАКОН (ПРАВИЛО) ПЕРЕХОДУ В ПІДСИСТЕМУ, принцип кооперативності — саморозвиток будь-якої взаємозв'язаної сукупності, її формування в систему забезпечує включення як підсистеми в утворювану або існуючу підсистему, тобто відносно однорідні системні одиниці здатні утворювати спільне ціле (напр., популяції та угруповання в природі, пром. об'єднання в економіці, різні форми кооперації. «Кооперативний ефект» виявляється на всіх рівнях організації матерії, його часто називають системним, або системоутворювальним, ефектом. Напр., утворення глобальної антропосистеми, формування ієрархії екосистем і систем взагалі. У природокористуванні цей закон слід враховувати як в управлінні прир. ресурсами, так і в організації власне використання прир. ресурсів, оскільки «кооперативний ефект» дає значний речовинно-енергет. виграш. Це стосується також і світового співтовариства держав, для яких кооперування зусиль — один із шляхів виходу з екол. ускладнень та ін. кризових явищ.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити