ЗАКОН ПРИСКОРЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ — швидкість формоутворення з плином геол. часу збільшується, а середня тривалість існування видів всередині більшої за розміром систематичної категорії зменшується; або: більш високоорганізовані форми існують протягом коротшого часу, ніж більш низькоорганізовані. 3. п. е., як і всі подібні узагальнення, є не абсолютним, а лише ймовірним. Його застосування доцільне в періоди між інтервалами очевидної дії принципу катастрофічного поштовху, коли еволюція різко прискорюється. Прискорення еволюції передбачає швидше зникнення видів, їх вимирання, яке, очевидно, відбувалося повільнішими темпами, ніж формоутворення. Внаслідок цього число видів у складі біосфери в процесі її еволюції зростало. Збільшення швидкості вимирання видів не слід плутати із зростанням темпів винищення їх людиною.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити