ЗАКОН РІВНОЗНАЧНОСТІ ВСІХ УМОВ ЖИТТЯ — всі прир. умови середовища, необхідні для життя, відіграють рівноцінну роль. Зміст 3. р. в. у. ж. цілком очевидний, однак він нерідко ігнорується під час планування природокористування. Напр., у разі застосування важких с.-г. машин тривалий час не враховувалася їхня дія на структуру та гідрол. режим ґрунту, хоча саме в с. г. особливо актуальним є застосування окремого випадку з. р. в. у. ж. — закону сукупності (спільної дії) природних чинників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити