ЗАКОН РОЗВИТКУ ПРИРОДНОЇ СИСТЕМИ ЗА РАХУНОК ДОВКІЛЛЯ — будь-яка прир. система здатна розвиватися тільки за рахунок використання матер.-енергет. та інформ. можливостей середовища, що її оточує. Абсолютно ізольований саморозвиток системи неможливий. Закон є наслідком трьох начал термодинаміки. Він має надзвичайно важливе теор. і практ. значення завдяки таким основним своїм наслідкам: 1) абсолютно безвідходне виробництво неможливе (воно рівнозначне створенню «вічного» двигуна); 2) будь-яка більш високоорганізована біотична система (напр., вид живого), що використовує і видозмінює середовище життя, становить потенційну загрозу для більш низько-організованих систем (через це в біосфері не можливе повторне зародження життя — воно буде знищене існуючими організмами); 3) біосфера Землі як система розвивається не лише за рахунок ресурсів планети, а й опосередковано за рахунок та під спрямовуючою дією косм. систем (насамперед Сонячної).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити