ЗАКОН СУКУПНОСТІ (СПІЛЬНОЇ ДІЇ) ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ (Е. МІТЧЕРЛІХА — А. ТІНЕМАНА — Б. БАУЛЕ) — 1) величина врожаю залежить не від окремого, навіть лімітуючого, чинника, а від усієї сукупності екол. чинників одночасно. Частки дії (коефіцієнт дії) кожного окремого чинника в сукупному впливі різні і можуть бути обчислені; 2) з усіх необхідних чинників навколишнього середовища щільність популяції біол. виду (від нуля до макс. чисельності) визначає той, що діє на стадії (фазі) розвитку організму, яка має найменшу екол. валентність, причому діє в кількостях і з інтенсивністю, найвіддаленішими від оптимуму, необхідного для виду на даній стадії (фазі) розвитку. В такому формулюванні закон справедливий лише за умови, що організми самі активно не вибирають необхідного для них з навколишнього середовища і не здатні змінювати його.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити