ЗАКОНОДАВСТВО ГІРНИЧЕ — законодавство, що охоплює сукупність правових норм використання та охорони надр. 3. г. регулює гірничі відносини з метою забезпечення рац., комплексного використання надр для задоволення потреб у мін. сировині та ін. потреб сусп. госп-ва, охорони надр,

безпеки робіт під час їх використання, а також для охорони прав підприємств, організацій, установ, об'єднань громадян та окремих громадян у цій сфері.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити