ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ — екол. репрезентативна територія (акваторія), виділена з метою збереження різноманітності прир.-територіальних комплексів та ген. ресурсів рослинного

і тваринного світу, проведення досліджень, моніторингу навколишнього середовища, природоохоронної освіти та підготовки кадрів. Концепція 3. б. розроблена в рамках Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» з метою формування міжнародної мережі територій, що підлягають особливій охороні, обміну інформацією щодо охорони природи та рац. використання екосистем, а також для забезпечення проведення моніторингу та можливості зіставляння результатів досліджень аналогічних проблем і прир. комплексів у різних регіонах світу. В Україні — це Закарпатський, Чорноморський, Дунайський 3. б. та «Асканія-Нова».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити