ЗЕМЛЕРОБСТВО — 1) одна з провідних галузей с. г„ що займається вирощуванням продовольчих, техн. кормових та ін. с.-г. культур; 2) розділ агрономії; наука про способи найраціональнішого використання землі, підтримання й систематичного підвищення родючості ґрунту, регулювання факторів розвитку і життя рослин для отримання з одиниці площі макс. кількості продукції за умови найменших затрат праці і коштів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити