ЗЕМЛІ ПРИРОДООХОРОННОГО, ОЗДОРОВЧОГО, РЕКРЕАЦІЙНОГО ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ — категорія земель, що надані підприємствам, організаціям та установам для виконання покладених на них спец, функцій. До земель

природоохоронного призначення належать землі заповідників, нац. парків, дендрологічних парків, заказників (крім мисливських), бот. садів, зоопарків, пам'ятників природи та ін. об'єктів природно-заповідного фонду. На цих землях встановлюється спец, режим користування. До земель оздоровчого призначення належать земельні ділянки, які мають прир. лікувальні чинники, сприятливі для організації профілактики та лікування захворювань. Землі курортів підлягають особливій охороні. На всіх курортах встановлюють зони (округи) санітарної охорони, а в межах цих округів — спец, режим госп. діяльності. Тут забороняється надавати земельні ділянки у володіння, користування або оренду підприємствам, установам і організаціям, діяльність яких несумісна з охороною прир. лікувальних властивостей і сприятливих умов для відпочинку населення. Рекреаційними вважають землі, які призначені і використовуються для організованого масового відпочинку населення і туризму. Землі історико-культ. призначення — це землі історико-культ. заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних пам'яток. На перелічених землях забороняється будь-яка діяльність, що суперечить їхньому цільовому призначенню.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити