АМОНІФІКАЦІЯ — процес розкладання мікроорганізмами орг. азотовмісних речовин з виділенням аміаку. Має значення в колообігу азоту в природі і живленні рослин. Відбувається в аеробних і в анаеробних умовах. А. піддаються білки, сечовина, хітин, орг. добрива, гумус та ін. Якщо під час А. білків, що містять сірку, утворюються сірководень, індол, скатол, то такий процес наз. гниттям.

А. спричинюють мікроорганізми — амоніфікатори: гнилісні бактерії, уробактерії, актиноміцети, гриби. Внаслідок А. важкозасвоюваний азот орг. сполук рослинних і тваринних решток переходить у доступну для рослин форму. Аміак, що виділяється під час цього процесу, нейтралізується кислотами ґрунту з утворенням амонійних солей або окиснюється нітрифікуючими бактеріями до нітритної і нітратної кислот.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити