ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЛІСІВ — стат. натурний облік площі лісів, їхнього якісного складу, ступеня заліснення, запасів деревини, щорічного її приросту, вивчення системи організації ліс. госп-ва, яка тісно пов'язана з експлуатацією та охороною лісів.

Площа ліс. фонду України сягає 10 млн га (14,3 % заг. площі), з них 8,6 млн га вкрито ліс. рослинністю. Заг. запас деревини лісів оцінюється в 1,3 млрд м3.

Серед лісів України хвойні насадження займають 45 %, тверді породи — 41 %, в т. ч. дуб, бук — 33 %. За призначенням і місцеположенням вони виконують переважно водоохоронні, захисні, сан.-гіг. та оздоровчі функції і мають обмежене експлуатаційне значення. За останні ЗО років площа лісів в Україні зросла на 1,5 млн га.

З метою збереження прир. комплексів, що мають особливе екол. значення, істор. та естетичну цінність, станом на 1994 р. з експлуатації повністю вилучено до ЗО % площі ліс. насаджень. На їх території створено близько 2,5 тис. об'єктів прир.-заповідного фонду, в т. ч. 5 заповідників, 2 нац. парки, 4 регіональні ландшафтні парки, 963 заказники, 1095 пам'ятників природи, 8 дендрологічних парків, 48 парків — пам'ятників садово-паркового мистецтва та 495 заповідних урочищ.

Унаслідок аварії на ЧАЕС в Україні забруднено понад 4 млн га лісів, у т. ч. 157 тис. га виведено з госп. обігу внаслідок високих рівнів їх забруднення цезієм-137, цезієм-139, стронцієм і плутонієм. З обстежених 3,6 млн га лісів 1,5 млн га мають щільність забруднення понад 1 Кі/км2. Найбільші їх площі в Житомирській (439,9 тис. га, 60 %), Київській і Рівненській обл. (194,3 тис. га, 57,3 %).

У Черкаській, Вінницькій, Чернігівській і Сумській обл. площі забруднених лісів становлять близько 20 % заг. площі ліс. фонду. На території Лісового держфонду України із щільністю забруднення понад 1 Кі/км2 продовжують госп. діяльність 70 держлісгоспів і 500 лісництв з чисельністю працівників понад 33 тис. осіб. Радіологічна служба Мінлісгоспу постійно проводить дозиметричний контроль продукції ліс. госп-ва. Найбільш забрудненими видами продукції лісу є м'ясо диких тварин, гриби, ягоди, лікарська сировина, сіно.

Висока щільність населення спричинює значну пожежонебезпечність лісів, особливо соснових насаджень на піщаних аренах Нижнього

Придніпров'я. У лісах України щорічно реєструється близько 3000 пожеж. Катастрофічний дефіцит ґрунт, вологи з 1992 р. спричинив масове ослаблення, а часто й засихання соснових насаджень у Київській, Черкаській, Кіровоградській, березових — у Чернігівській, акацієвих — у Черкаській обл. Депресію лісів Нижнього Придніпров'я викликала зміна гідрол. режиму ґрунтів (Херсонська обл.).

Під впливом техногенних чинників значно ослаблені насадження в Донбасі і вздовж Сіверського Дінця, в лісах держави часто виникають спалахи розмноження шкідників лісу.

Заг. ускладнення екол. ситуації в Україні негативно вплинуло і на стан лісів, які сигналізують нам про загрозливий стан довкілля. Див. також Бонітет, Бонітування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити