КАНІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК — заповідник у Канівському районі Черкаської обл. К. п. з. був утворений у 1931 р. як Держ. лісостеповий заповідник, з 1934 р. — Середньодніпровський держ. заповідник, з 1939 по 1948 р. — Канівський біогеогр. заповідник, нині — Канівський природний заповідник. Розташований в основному на правому березі Дніпра, у лісостеповій зоні України. Площа 2000 га. Підпорядкований Міністерству освіти і науки України. К. п. з. міститься на найвищій частині Канівських гір. У рельєфі виділяють склепінчасті та видовжені підвищення (гори Княжа, Мар'їна, Чернеча та ін.), розчленовані розвиненою мережею глибоких ярів і балками. Великі яри мають довжину 2—3 км, глибину до 30—40 м. Територія К. п. з. має своєрідну геол. будову. Гори на зх. поступово переходять у рівнину. До К. П. 3. належать також частина Дніпра разом з о. Круглик (площа 108 га) та лівобережна заплава. В багатому флористичному складі К. п. з. близько 1000 видів судинних рослин. Переважають грабові ліси з домішкою клена гостролистого, клена польового, липи серцелистої, ясена, дуба звичайного. У підліску ростуть ліщина, свидина, бруслина бородавчаста. Внаслідок високої затіненості чагарники пригнічені. У трав'яному покриві лісу панує осока волосиста, характерна для приплакорних ділянок, горбів, інсольованих схилів; ростуть також тонконіг дібровний, зірочник ланцетоподібний, маренка запашна, купина багатоквіткова; багато ефемероїдів. На дні балок і їхніх пн. схилах переважає яглиця звичайна. Лучно-степові угруповання мало поширені, трапляються фрагментарно серед ліс. рослинності; у видовому складі — костриця борозниста, осока рання, тонконіг вузьколистий, вероніка колосиста та ін. О. Круглик, що складається з алювіальних відкладів, заселений рослинами-піонерами: вербою гостролистою, вербою білою, тополею чорною, куничником наземним, зоманом брижанським; тут поширена аморфа кущова, що утворює суцільні зарості. Формування триває. На території К. п. з. відомо 15 видів рослин, занесених до Червоної книги України: скополія карніолійська, цибуля ведмежа, любка дволиста, коручка морозникоподібна, зозулинець болотний та ін. Біля о. Круглик, у місцях зі слабкою течією, трапляється сальвінія плаваюча. Багатий і різноманітний світ заповідника: козуля європейська, лось, олень європейський, свиня дика, куниця кам'яна, борсук, єнотоподібний собака, горностай, ласка, тхір, білка. На о. Круглик водяться бобри, видри, велика кількість птахів. З рідкісних трапляються орлан-білохвіст, змієїд, скопа, пугач, занесені до Червоної книги України. Територія К. п. з. має також велике значення як місце масового відпочинку птахів під час сезонних міграцій. Наук, робота спрямована на вивчення структури, динаміки, шляхів рац. використання та охорони флори й фауни Середнього Придніпров'я. Ведуться спостереження за програмою «Літопис природи». У межах заповідника розташований Канівський фіз. -геогр. стаціонар. Це база наук, досліджень, а також виробничої і навчальної практики студентів геогр. і біол. факультетів Київського нац. університету. При К. п. з. функціонує музей природи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити