КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК — заповідник у Тячівському, Рахівському і Хустському районах Закарпатської обл.

Підпорядкований Держ. комітету ліс. госп-ва України. Утворений у 1968 р. на базі двох територіальних комплексів — Чорногірського та Угольського. Пізніше, з метою поліпшення його біогеогр. репрезентативності, були приєднані Широколужанський заказник і бот. резерват Долина нарцисів. У зв'язку з утворенням Карпатського нац. прир. парку у 1980 р. у К. б. з. відбулися територіальні та структ. зміни. Сучасна заг. площа 57 880 га. Територія К. б. з. складається з трьох відокремлених масивів, розміщених на висоті від 200 до 2061 м над рівнем моря. Найбільший з них Угольсько-Широколужанський масив, розташований у центр, частині Укр. Карпат на пд. макросхилах Полонинського хребта. Цей масив має особливу цінність як найбільший у Європі осередок букових пралісів. В окремих місцях збереглися ділянки реліктів: тиса ягідного, ялівцю козацького, липи широколистої; з хвойних порід — осередки ялиці білої та ялини європейської. Чорногірський масив займає пд. схил Чорногірського хребта в межах 950—2061 м над рівнем моря. Тут найбільш виражені ліс., субальпійський та альпійський пояси рослинності. Осн. лісотворні породи — ялина європейська та ялиця біла віком до 200—300 років. У домішку трапляються ясен, в'яз голий, явір, клен гостролистий. Букові ліси ростуть на невеликих площах. У субальпійському поясі поширене криволісся з сосни гір., вільхи зеленої, ялівцю сибірського. Субальпійські та альпійські луки мають багатий флористичний склад, з численними ендемічними, реліктовими і рідкісними видами рослин. Третій заповідний масив — Хустський, або Долина нарцисів, розташований у рівнинній частині Закарпаття біля Хуста. Тут охороняються унікальні прир. зарості нарциса вузьколистого — центральноєвропейського виду з порівняно обмеженим ареалом (занесений до Червоної книги

України). Росте багато ін. видів рідкісних рослин: орхідні, білоцвіт весняний, півники сибірські тощо. У К. б. з. понад 800 видів вищих рослин, з них 44 види рідкісні. Для букових лісів характерні маренка пахуча, листовик сколопендровий, лунарія оживаюча. У високогірній смузі трапляються тирлич жовтий, фіалка відхилена, рододендрон східнокарпатський, сон білий, медунка Філярського. На всій території К. б. з. ростуть арніка гір., крокус Гейфеля, баранець звичайний. У К. б. з. багатий тваринний світ, характерний для Карпат: олень європейський, козуля, ведмідь бурий, рись, свиня дика, куниця ліс., білка, канюк, глухар, рябчик, тетерук; з рідкісних трапляються снігова полівка європейська, бурозубка альпійська, завирушка альпійська, а також кіт ліс. і тритон карпатський, занесені до Червоної книги України. Наук, робота у заповіднику спрямована на вивчення закономірностей формування гір. ландшафтів, структури і динаміки пралісових та гір. лучних екосистем, розробляння рекомендацій щодо збереження генофонду Карпат, виявлення закономірностей розвитку лісів у регіоні, обґрунтування методів відновлення гір. лісів, дослідження екології цінних видів рослин і тварин. Ведуться спостереження за програмою «Літопис природи». Розпочато створення музею природи в Рахові.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити