КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОГЕОХІМІЧНИЙ — обмін речовиною і енергією між різними компонентами біосфери, зумовлений життєдіяльністю організмів, який має цикл, характер. К. р. б. є динамічною основою існування життя, а деякі з них (цикли вуглецю, кисню, водню, азоту, сірки, калію, кальцію, тобто біогенних елементів) є головними для розуміння еволюції і сучасного стану біосфери. Рушійними силами К. р. б. служать потоки сонячної енергії та діяльність живої речовини (сукупність усіх живих організмів). Вони зумовлюють переміщення величезних мас хім. елементів, концентрування та перерозподіл акумульованої в процесах фотосинтезу енергії. Завдяки фотосинтезу та безперервно діючому колообігу біогенних елементів утворюється стійка організованість біосфери нашої планети.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити