КОЛООБІГ РЕЧОВИН БІОЛОГІЧНИЙ — послідовна безперервна циркуляція хім. елементів, яка відбувається за рахунок поглиненої рослинами сонячної енергії і підтримується сукупністю організмів, об'єднаних ланцюгами живлення. К. р. б. виявляється в процесах живлення, дихання, розмноження, загибелі, розкладання, у складній взаємодії живих істот, що перебувають на різних ступенях організації. К. р. б. включає процеси утворення орг. речовин з елементів, що містяться в повітрі, ґрунті, воді, і наступного розкладання цих речовин, унаслідок чого елементи переходять у мін. форми. Колообіг усіх біогенних елементів відбувається із залученням живих організмів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити