КОМПЛЕКС АГРОПРОМИСЛОВИЙ — сукупність галузей або підприємств сусп. госп-ва, діяльність яких тією чи ін. мірою пов'язана між собою і спрямована на забезпечення потреб населення в с.-г. продукції і продуктах її переробки. К. а. складають три основні сфери: а) виробництва засобів виробництва для с. г., харч, та легкої пром-сті; б) власне с. г.; в) галузей, які здійснюють заготівлю, вивезення, зберігання, переробку і постачання продукції населенню (споживачам).

Останнім часом К. а. перетворюється на госп. об'єднання групи підприємств без чіткого поділу функцій, особливо з урахуванням необхідності ресурсо-енерг. зв'язків і безвідходного виробництва.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити