КОНВЕНЦІЯ ВАШИНГТОНСЬКА ПРО ОХОРОНУ ВИДІВ — повна назва — Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, які перебувають під загрозою зникнення, була прийнята у 1973 р. за рекомендацією Конференції ООН з оточуючого людину середовища (Стокгольм, 1972 р.) і набрала чинності у 1975 р. К. В. п. о. в. включає систему контролю за торгівлею видами рослин і тварин, що перебувають під охороною, а також виготовленими з них виробами. Згідно з К. В. п. о. в., торгівлею є вивезення, зворотне ввезення раніше вивезених товарів (реімпорт), ввезення, а також добування в морі. Види рослин і тварин відповідно до потреби занесені в три списки, що є Додатком до К. В. п. о. в. їх постійно переглядають і виправляють. Додаток 1 містить перелік видів, які перебувають під загрозою зникнення, торгівля якими допускається лише як виняток, а торгівля з комерційною метою практично заборонена. Ввезення передбачає подання як ввізної ліценції країни-імпортера, так і експортної ліцензії або реекспортного свідоцтва країни-експортера. Додаток 2 включає такі види тварин і рослин, стан популяцій яких дозволяє їх регульоване господарське

використання під суворим наук, контролем. Торгівля цими видами може проводитись за певних умов, причому для ввезення необхідна лише експортна ліцензія або реекспортне свідоцтво країни- експортера. У Додатку 3 наведено перелік видів, які підлягають особливому контролю країн-учасниць К. В. п. о. в. на їхній суверенній території.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити