КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ. Біолог, різноманіття світу — різноманіття живих організмів — є величезною цінністю з погляду його еколог., генет., соц., екон., наук., освітнього, культ., рекреаційного та естетичного значення. Різноманіття є важливим для еволюції та збереження систем життєзабезпечення біосфери, його збереження і стале використання мають особливе значення для забезпечення потреб зростаючого населення Землі в продовольстві, охороні здоров'я та ін.

Однак нині біолог, різноманіття значно зменшується внаслідок антроп. діяльності. Тому необхідно запобігати його зменшенню і усувати причини цього. Людство повинне зберегти біол. різноманіття, забезпечити стале використання його компонентів на справедливій основі. Останнє означає використання біол. різноманіття і такими темпами, які в довготерміновій перспективі не зумовлять його різкого зменшення. Це — використання генет. матеріалів рослинного, тваринного, мікробного або ін. походження, які несуть у собі функц. механізми спадковості. Необхідно також зберегти екосистеми, що складаються із живих організмів та речовин, які функціонують як єдине ціле.

Держави мають право розпоряджатися своїми біол. ресурсами і разом з тим несуть відповідальність за збереження біол. різноманіття та рац. його використання.

Усі держави, які приєднуються до Конвенції, повинні:

— визначати компоненти біол. різноманіття, важливі для збереження та рац. використання, вести котроль за видами людської діяльності, які можуть зашкодити біол. різноманіттю;

— розробляти нац. стратегії, плани або програми збереження та рац. використання біол. різноманіття;

— зробити збереження та рац. використання біол. різноманіття одним із головних елементів планування та політики;

— використовувати засоби масової інформації та освітні програми для того, щоб допомогти громадськості зрозуміти важливість біол. різноманіття та необхідність проведення заходів щодо його збереження;

— прийняти закони для захисту видів, яким загрожує вимирання, створити систему заповідників для збереження біол. різноманіття та створити екол. безпечні умови навколо цих територій;

— відродити деградовані екосистеми, сприяти збереженню видів, яким загрожує вимирання, допомагати місцевому населенню в розробці та виконанні планів відновлення природи;

— запровадити засоби контролю за ризиком, що пов'язаний з появою нових організмів у результаті застосування методів біотехнології;

— використовувати за участю громадськості оцінку впливу на довкілля для визначення проектів, які загрожують біол. різноманіттю, з тим, щоб уникнути їх або звести до мінімуму їх збитковість;

— запобігати появі сторонніх біол. видів, які загрожують екосистемам чи біол. видам, контролювати або знешкоджувати їх.

У Конвенції визначено, що:

— держави повинні сприяти доступу до генет. матеріалів у межах своїх кордонів, щоб запобігти екол. небезпечному їх використанню. Доступ до таких матеріалів дозволяється на умовах рівного і справедливого обміну результатами досліджень і розробок, а також вигоди від комерційних та ін. видів використання генет. ресурсів;

— країни, що розвиваються, повинні мати доступ до екол. безпечних технологій, які необхідні їм для збереження та рац. використання біол. різноманіття; цей доступ здійснюється на основі рівності та найбільшої вигоди при збереженні патентних справ;

— країнам, що розвиваються, необхідно надавати техн. та наук, допомогу для створення власних організацій нагромадження досвіту з рац. використання біол. різноманіття;

— держави повинні розглянути питання про необхідність укладання договору про безпечне використання живих організмів, видозмінених унаслідок застосування біотехнологій;

— розвинені країни, які підписали Конвенцію, повинні надати державам, що розвиваються, нову фінансову допомогу для того, щоб останні змогли виконати вимоги даної Конвенції.

Конвенція прийнята в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і набирає чинності після її ратифікації ЗО країнами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити