КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ЗМІНИ КЛІМАТУ — документ, який ставить за мету добитися стабільної конц. газів, що спричинюють парниковий ефект в атмосфері на такому рівні, який не чинитиме шкідливої дії на глобальну клімат, систему. Це слід зробити в терміни, достатні для прир. адаптації екосистем до змін клімату, щоб уникнути загрози виробництву продовольства та забезпечити подальший сталий екон. розвиток.

Глобальні зміни клімату вимагають якнайширшого співробітництва усіх країн та участі їх у проведенні відповідних ефективних міжнар. заходів. Оскільки на розвинені країни припадає в глобальних масштабах більшість викидів шкідливих газів, вони мусять взяти на себе управління боротьбою зі змінами клімату та його несприятливими наслідками. Насамперед необхідно зменшити викиди оксиду вуглецю(IV) до рівня 1990 р. (викиди деяких ін. газів, які також завдають шкоди озоновому шару, контролюються міжнар. договорами).

Усі країни повинні:

— подавати інформацію про об'єми викидів шкідливих газів на своїх територіях та їх поглинання;

— систематично публікувати останні дані про програми скорочення викидів та адаптації до змін клімату;

— сприяти рац. використанню та охороні таких вбирачів газів, як рослини, ліси, океани;

— співпрацювати в плануванні заходів щодо зменшення впливу зміни клімату на прибережні зони, водні ресурси та агр. сектор;

— співпрацювати в захисті районів, які часто зазнають впливів посух та повеней, особливо в Африці;

— інформувати громадськість про зміни клімату та його наслідки й залучати населення до участі в розробці стратегій реагування.

Розвинені країни повинні допомагати всім ін. країнам виконувати вимоги цієї Конвенції, надаючи їм фінансову й технічну допомогу. Згідно з Конвенцією для цього створюється спец, група, до якої входять Глобальний екол. фонд Програми розвитку ООН, Програма ООН з охорони довкілля і Міжнародний банк реконструкції та розвитку.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити