КОНЦЕНТРАЦІЯ, концентрування — 1) скупчення, зосередження, збирання чогось в одному місці, клітині, тканині тощо. Досить поширене в при роді явище, коли рослинні і тваринні організми концентрують деякі хім. елементи (напр., ламінарія — йод; голотурія — ванадій); 2) (хім.) кількість речовини, що міститься в одиниці маси або об'єму розчину, суміші, сплаву. Виражається у відсотках або частках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити