КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНА — культура всіх видів людської діяльності, так чи інакше пов'язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи; складається із знання та розуміння екол. нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, формування почуття громадянської відповідальності за долю природи, розробки природоохоронних заходів та безпосередньої участі в їх проведенні. К. е. — складова частина світової культури, якій властиве глибоке і заг. усвідомлення важливості сучасних екол. проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме засвоєння й оволодіння К. е. має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з засвоєнням положень заг. культури.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити