ЛАНДШАФТ ВІДБОРУ — адаптивний ландшафт, графічна модель еволюції у вигляді рельєфної карти. Термін Л. в. та його модель запропонував С. Райт (1931). На моделі по горизонталі відображено можливі стани генотипів і фенотипів стосовно умов довкілля. Підвищення «ландшафту» вказують на більшу пристосованість особин до умов навколишнього середовища, впадини — на меншу. Еволюція виражена як рух популяції від однієї адаптивної вершини до ін., яка звичайно вища. Користуючись Л. в., можна моделювати зміну чинників, що визначають напрямок та інтенсивність відбору.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити