МИСЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ, підхід екологічний — 1) діалектичний розгляд явищ з урахуванням форм впливу людства на природу та зворотного впливу природи (в т. ч. та насамперед уже зміненої людиною) на людей та їхнє госп-во; 2) в економіці — підхід, що протиставляється «економічному» мисленню, спрямованому на нестримне розростання виробництва та необмежену екон. ефективність. Суть М. е. в екстремальному трактуванні — миттєвий перехід до нульового або

навіть від'ємного екон. зростання заради отримання «екол. благ» — істотного оздоровлення середовища, переключення з екон. прагнень (принципу «Збагачуйся!») на отримання лише най- необхідніших для життя продуктів харчування та предметів побуту. Помилковість М. е.-2 в тому, що для рац. ведення екополітики необхідні значні капіталовкладення, а при реалізації принципу «спрощення» прир. ресурсів їх вистачить лише для незначної частини населення планети; 3) в екополітиці — висування на перший план та визнання особливою соц. цінністю екол. благ, що забезпечують макс. тривалість життя людини та мін. захворюваність. Згідно з Програмою ООН, ухваленою в Ріо-де-Жанейро (1992), економіка повинна задовольняти необхідні потреби людей, але її зростання має бути в межах екологічних можливостей планети.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити