МІГРАЦІЯ ТВАРИН — 1) періодичне або неперіодичне, горизонтальне та вертикальне переміщення тварин за межі індивід, (родинного) району поширення (ділянки помешкання) цієї особини чи групи особин у певний сезон, рік чи кілька років; характеризується рухом членів популяції в одному чи близькому до нього напрямку; може мати характер постійних або одноразових далеких переміщень — з поверненням чи без нього (виселення тварин) до початкових місць помешкання; М. т. виникають у зв'язку зі змінами умов існування або з проходженням циклу розвитку; 2) переміщення тварин на значні віддалі за межі трофічного чи/та репродуктивного ареалу (лемінги, білки та ін.).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити