МІГРАЦІЯ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БІОГЕННА — процес, що відбувається за участю живих організмів, тоді як поза ними — абіогенна. Розрізняють два типи М. х. е. б., перший з яких здійснюється мікроорганізмами, а другий — багатоклітинними організмами. У колообігу речовин жива речовина виконує ряд біогенних функцій: газову, концентраційну, окисно-відновну та біохімічну. Газова здійснюється рослинами у процесі фотосинтезу (при цьому атмосфера поповнюється киснем), а також рослинами і тваринами, які виділяють вуглекислий газ у ході дихання. Колообіг азоту тісно пов'язаний з життєдіяльністю мікроорганізмів. Концентраційна функція виявляється у здатності живих організмів акумулювати різні хім. елементи, у т. ч. мікроелементи з довкілля (ґрунту, води, атмосфери). Напр., діатомові водорості й злаки — кремній; молюски та ракоподібні — мідь; ламінарія — йод. Окисно-відновна функція виражається в хім. перетвореннях речовин у процесі життєдіяльності організмів. З діяльністю мікроорганізмів, напр., пов'язане формування залізних та марганцевих руд, вапняків тощо. Геохімічна функція здійснюється у процесі обміну речовин у живих організмів (живлення, дихання, виділення), розкладу відмерлих організмів і продуктів їхньої життєдіяльності до простих вихідних речовин. Отже, з появою на Землі живої матерії на основі колообігу в атмосфері води, розчинених у ній мін. сполук, тобто на базі абіотичного, геол. колообігу виник колообіг орг. речовини, або малий біол. колообіг.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити