МІЛИНА МАТЕРИКОВА, обмілина материкова, шельф — узбережна океанічна мілина, обмежена з одного боку береговою лінією, а з іншого — значним перегином материкового схилу (ширина від кількох до 1200—1500 км; глибини в середньому до 180—200 м, гранично до 400 м). М. м. має таку саму геол. будову, що й сусідній суходіл. М. м. — найбільш продуктивна та важлива в екон. плані частина акваторії океану (моря). У наш час М. м. майже повністю віднесена до зони екон. інтересів країн, що мають вихід до моря. Разом з тим М. м. зазнає найбільшого впливу госп. діяльності людей (видобутку нафти й газу, ін. корисних копалин, водного транспорту, скидання стічних вод тощо).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити