МОДУЛЬ СТОКУ — об'єм стоку за одиницю часу з одиниці площі водозбору. Обчислюється діленням об'єму стоку на площу водозбору і виражається в л/(с • км2) або м3/(с • км2).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити