МОНІТОРИНГ БІОЛОГІЧНИЙ — 1) спостереження за біол. об'єктами (наявністю видів, їхнім станом, появою випадкових інтродуцентів тощо); 2) моніторинг за допомогою біоіндикаторів (звичайно на базі біосферних заповідників).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити