НАДСИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНА — екосистема вищого ієрархічного рангу. В екології Н. е. є біосфера — відносно екосистем, біогеоценозів; екосистема, біогеоценоз — відносно її біотичних та абіотичних компонентів; біоценоз — відносно популяцій; популяція — відносно організмів одного виду.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити