ОПАДИ АТМОСФЕРНІ — вода в рідкому чи твердому стані, яка випадає з хмар або виділяється з повітря на земну поверхню (дощ, сніг, град, роса, іній тощо). О. а. вимірюються товщиною шару води, що випала, в мм. Часто разом з опадами на земну поверхню потрапляють забруднювальні речовини.

В Україні визначення забруднювальних речовин в О. а. за даними 1993 р. здійснювалось у 32 пунктах, кислотності — у 54 пунктах. В О. а. визначали вміст сульфатів, нітратів, амонійного азоту, хлоридів, гідрокарбонатів, а також елементів натрію, калію, кальцію, магнію.

Середньорічний вміст сульфатів коливався від 4 до 26,7 мг/л. Майже вдвічі більша кількість їх, ніж у середньому по Україні, виявлена в Донецькій, Харківській, Херсонській, Львівській обл., найменша — в Сумській обл.

Вміст нітратів в опадах коливався від 0,4 до 4,3 мг/л. Найбільші значення відмічено у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Хмельницькій обл., найменші — в Житомирській обл. Порівняно з 1992 р. вміст нітратів зріс, однак це не перевищувало значень попередніх років.

Вміст амонійного азоту в опадах коливався від 0,3 до 2,7 мг/л. Найвищі значення були зареєстровані в опадах Херсонської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Запорізької обл. За вмістом хлоридів, кількість яких в опадах становила 0,3—5 мг/л, лідирують Житомирська та Херсонська обл. Вміст гідрокарбонатів не перевищував середні багаторічні дані і становив 5 мг/л.

Загалом по Україні випадання сірки порівняно з попередніми роками зросло від 2 до 3,3 г/м3. Макс. випадання сірки з опадами відмічено в теплий період року у Львівській обл. за рахунок транскордонного зах. перенесення, а в Харківській та Донецькій обл. — за рахунок пром. викидів. За даними мережі спостережень в Україні в 1995 р. вміст сульфатів коливався в межах від 4,8 до 14,2 мг/л, азоту амонійного — від 0,9 до 6,5 мг/л, нітратів — від 1,0 до 2,7 мг/л, хлоридів — від 0,7 до 2,0 мг/л, гідрокарбонатів — від 1,5 до 9,2 мг/л. Незважаючи на деяке зменшення концентрації забруднюючих речовин в опадах порівняно з попередніми роками часто така концентрація достатня для вчинення шкідливого впливу на довкілля.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити