ОПІДЗОЛЕННЯ — процес хім. зміни ґрунт, колоїдів та глинистих часточок кислих ґрунтів у зоні з прохолодним і вологим кліматом, який виявляється у вивільненні оксидів заліза та алюмінію, що разом з лугами переносяться водою вглиб.

Процес О. здійснюється в ліс. та лісостепових зонах з утворенням підзолистих ґрунтів різних ген. підтипів (світло-сірі, сірі, темно-сірі ліс. та опідзолені чорноземи).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити