ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА — досягнення найбільш рац. екол. рівноваги з погляду

довготермінової перспективи розвитку економіки та збереження умов життя людини за допомогою оптим. поєднання екол. компонентів і територій (екосистем) з різним рівнем антроп. впливу на них.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити