ОРГАНІЗМ — у широкому розумінні живий О. — будь-яка біол. система або цілісна біокосна система, що складається із взаємозалежних елементів, взаємозв'язки яких та особливості будови детерміновані їхнім функціонуванням як єдиного цілого. В такому розумінні поняття О. включає не лише особини (індивіди), а й колонії (організми колоніальні), популяції, біогеоценози тощо.

Більшість О. мають клітинну будову. Кожен О. взаємодіє з навколишнім середовищем, виступаючи як цілісна система.

Всі О. поділяють на еукаріотів та прокаріотів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити