ОХОРОНА ҐРУНТІВ — комплекс заходів, спрямованих на збереження цілісності ґрунт, покриву, вмісту гумусу та родючості ґрунтів. Існуючі системи землеробства недостатньо вирішують питання екол. стійкості агроландшафтів. Особливо актуальним є питання О. ґ. від ерозії, втрати гумусу, забруднення важкими металами, радіонуклідами, засолення тощо. Досить висока (57,5 %) розорюваність земель України, яка в степу досягає 83 %, в лісостепу — 45 %, знищення лісів, нерац. розміщення угідь — основні причини погіршення ґрунтів. За станом на 01.01.96 земельний фонд України становив 60,35 млн га, в т. ч. близько 58 млн га суходолу. За Державним земельним кадастром України (1995 р.) серед с.-г. угідь обліковано 1,8 млн га засолених земель; 2,8 га — солонцюватих; 11,8 млн га — кислих; 2,2 млн га — перезволожених; 2,0 млн га — заболочених; 0,47 млн га кам'янистих та 12,8 млн га змитих. У світі щоденно втрачається від ерозії 3200 га земель.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити