ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ — визначення втрат у пром. виробництві, кількості та якості с.-г. продукції, працездатності й стані здоров'я населення тощо, причиною чого є фіз., хім. та біол. забруднення довкіл ля. Слід пам'ятати, що О. з. в. з. середовища можлива лише в певних кінцевих величинах, у той час як шкода може бути безкінечною у разі безповоротної втрати основних цінностей певного виду живого, людського життя чи пам'яток культури.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити