ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД — видалення забруднень мех., хім., біол. методами очищення та дезінфекція стічних вод від бактер. забруднення.

Мех. О. с. в. забезпечує вилучення із стічних вод нерозчинних домішок (жирів, нафтопродуктів, смол тощо), розділяє стічні води на рідку й тверду фази.

Хім. очищення здійснюють добавлянням у стічні води специф. реагентів, які, вступаючи в реакцію із забруднювальними речовинами, утворюють нешкідливі сполуки або сполуки, що випадають в осад. Після хім. очищення рідка фаза стічних вод ще містить значну кількість шкідливих орг. та неорг. компонентів у розчиненому стані. Для їх знезараження застосовують біол. очищення з використанням прир. або штучних водойм.

Біол. очищення може бути прир. і штучним. Прир. здійснюють на полях фільтрації, полях зрошення, в біол. очисних ставках. Для штучного біол. очищення використовують спец, споруди, заселені аеробними мікроорганізмами, через які повільно пропускають стічні води. Використовують також аерофільтри, які конструктивно оформлені у вигляді резервуарів (аеротенки), де стиснуте повітря постійно перемішує стічну рідину з активним мулом (масою мікроорганізмів, які утворюються під час аерації стічних вод). Показником рівня О. с. в. є показник біохім. споживання кисню. В чистій воді він не перевищує 2— 5 мг 02/л, тоді як у забруднених досягає іноді 50 мг 02/л.

О. с. в. — один з найважливіших заходів охорони природи та довкілля від найбільш масштабного типу забруднення. Так, за даними 1993 р. через комунальні системи водовідведення України пропущено 10 992,7 тис. м3/добу стічних вод. Пропускна здатність очисних споруд — 11 724 тис. м3/добу стічних вод, у т.ч. через біол. очищення — 9968 м3/добу. Близько 120 комплексів очисних споруд перевантажені і працюють неефективно, внаслідок чого з року в рік погіршується сан. стан річок та водойм.

Загальна потужність очисних споруд в Україні станом на 01.01.96 становила 8419 млн м3, в т. ч. потужність очисних споруд, після яких зворотні води скидались у поверхневі водні об'єкти, — 7844 млн м3.

У процесі виробничої діяльності сотні підприємств скидають у каналізацію висококонцентровані пром. стоки, що робить непридатним для використання в с. г. осадів міських стічних вод і завдає шкоди довкіллю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити