Екологія - охорона природи - словник-довідник

ПАНБІОСФЕРА — 1) шар атмосфери, вся гідросфера та частина літосфери, де постійно або тимчасово (випадково) присутні живі організми (тобто сума парабіосфери, власне біосфери та гіпобіосфери); 2) біосфера в її "чотирьох" вимірах, тобто в часі та просторі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити