ПЕРЕРВА ПОСТУПОВОСТІ В ПРИРОДІ — більш або менш стрибкоподібна (хоча й не абсолютно лінійна) зміна властивостей природи в просторі. Напр., реєстрація стійкої (у багаторічній динаміці) присутності чи відсутності хоча б одного виду живого в екосистемі, як правило, означає, що паралельно в цій самій екосистемі присутні чи відсутні ін. форми живого і що одночасно спостерігається відмінність в абіотичних чинниках, тобто ми маємо справу з двома різними екосистемами (усі ін. відмінності, крім присутності чи відсутності спостережуваного виду, можуть бути непомітними або такими, що не реєструються). П. п. в п. становить основу концепції організму в екології: є об'єктивним керівним чинником при розділенні прир. системи на підсистеми, що важливо за будь-яких форм районування та картографування прир. явищ. П. п. в п. не є абсолютною (крім відокремлення біосфери від навколоземного простору, взагалі абіосфери, косм. тіл та систем від решти космосу).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити