ПІДТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ РІВНОВАГИ — 1) терит. — збереження прир. екосистем на частині території з таким розрахунком, щоб спеціально виділені ділянки підтримували баланс, що існував раніше чи бажаний, між компонентами, які утворюють середовище; здійснюється за допомогою системи прир. (особливо) охоронних територій; 2) компонентне — штучне додавання якогось компонента, що утворює середовище, при його нестачі на тлі природно існуючої кількості (напр., шляхом лісопосадок) або, навпаки, зменшенням кількості цього компонента в разі його тимчасового надлишку (напр., шляхом регуляції чисельності тварин, осушення земель); 3) соц. -екон. — розвиток природокористування відповідно до ресурсних можливостей регіону та світу загалом без переексплуатації прир. ресурсів, що призводить до деградації природи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити