ПІРАМІДА ЕКОЛОГІЧНА — графічне або числове співвідношення між продуцентами і консументами різних рівнів в екосистемі, виражене через їхню масу (П. е. біомас), чисельність (П. е. чисел) або наявну в них енергію (П. е. енергій) і зображене у вигляді графічної моделі. В наземних екосистемах маса продуцентів (на одиницю площі і абсолютно) більша, ніж маса консументів, консументів першого порядку більша, ніж консументів другого порядку і т. д., тому графічна модель має вигляд піраміди. У деяких водних екосистемах, що відрізняються і винятково високою біол. продуктивністю продуцентів, П. е. може бути оберненою, тобто одномоментна біомаса продуцентів у них менша, ніж консументів. На противагу П. е. чисел і П. е. біомас, що характеризують статику системи, П. е. енергій відбиває картину швидкостей проходження маси їжі через ланцюг живлення. На форму цієї П. е. не впливають зміни розмірів та інтенсивності метаболізму особин, і якщо враховані всі джерела енергії, то цей вид П. е. завжди має трикутну форму на основі другого закону термодинаміки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити