ПОВІТРЯ — фізична суміш газів різної хімічної природи, з якими пов'язана життєдіяльність практично всіх організмів. Це не лише газова оболонка Землі, а й газовий компонент ґрунту, розчинні гази природних вод, тканинних рідин організмів. Газовий склад П. відносно сталий як протягом доби, так і в різні пори року: азот — 78 %, кисень — 20,95, вуглекислий газ — 0,03 %, інертні гази, водяна пара, ефірні олії тощо. Для абсолютної більшості організмів життєво необхідним є кисень. У безкисневому середовищі розвиваються лише анаеробні організми. Вуглекислий газ є субстратом для фотосинтетичної діяльності рослин. Домінуючий газ азот є хімічно інертним, однак завдяки процесу азотфіксації стає доступним для рослин і включається у свій колобіг. Опосередкований вплив П. як екол. чинника відбувається через вітри. Крім шкідливого впливу (вітровал дерев, ерозія вітрова ґрунтів тощо) повітряні потоки виконують певну позитивну роль, напр., у вирівнюванні газового складу атмосфери, розповсюдженні рослин і тварин, міграціях ряду тварин тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити