ПОВНОТА ФІТОЦЕНОЗУ (у застосуванні до лісу — повнота деревостою) — ступінь використання умов середовища домінантним видом рослини; для лісу — запас деревини домінантного виду на одиницю площі (приймається за 1, нижчі показники виражаються в десятих частках); для чагарникових, напівчагарникових та трав'янистих рослин П. ф. визначається за сумою спроектованого покриття виду (видів) на одиницю площі або добутком кількості особин середньої продуктивності однієї особини, поділеним на одиницю площі (фактична П. ф.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити