ПОТЕНЦІАЛ РОЗКЛАДАННЯ, потенціал самоочищення — здатність прир. території та акваторії без саморуйнування розкладати прир. й антроп. речовини (відходи, викиди) та запобігати їхньому шкідливому впливу на життя (в момент розкладання та в наступних циклах біотичного колообігу, до якого ці розкладені речовини залучаються). Розрізняють високий П. р. та низький П. р. залежно від розвитку орг. життя в ґрунтах і водоймах. Напр., оз. Байкал та ін. оліготрофні водойми мають дуже низький П. р. Зарості очерету, навпаки, мають високий П. р. Текучі води мають вищий П. р., ніж стоячі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити