ПРАВИЛО ВНУТРІШНЬОГО НЕ ПРОТИРІЧЧЯ — у прир. екосистемах діяльність видів, що входять до її складу, спрямована на підтримання цих екосистем як середовища (свого власного). Види в прир. середовищі не можуть руйнувати середовище свого існування (це не стосується сучасної людини), оскільки це могло б призвести до їхнього самознищення. Навпаки, діяльність тварин та рослин спрямована на створення (підтримання) середовища, придатного для життя їхнього потомства. Це не означає, що П. в. н. абсолютне: напр., материнські рослини можуть перешкоджати росту дочірніх поколінь, пригнічувати їх, а тварини навіть поїдати своє потомство. Однак сумарний процес у коротких інтервалах часу (мається на увазі системний час) все-таки йде відповідно до П. в. н., яке забезпечує екол. баланс та умовно не визначено тривале (знову в системному часі) існування екосистеми певного типу.

Поступово накопичуються протиріччя ін. роду — тривалих інтервалів часу. Ценоз формує середовище для наступного етапу сукцесії. Одну екосистему поступово і закономірно змінює ін. У ході цього процесу знижується замкненість угруповання, в нього проникають чужі види, що поволі руйнують екосистему, яка відживає, і створюють нову. Отже, в перехідні періоди П. в. н. не діє в повному обсязі: з одного боку, в екосистемі зберігаються види, функціонування яких підкоряється цьому правилу, з ін. — з'являються види, діяльність яких спрямована на руйнування існуючої екосистеми та створення середовища для розвитку нової (їх нерідко називають шкідниками). Цей момент особливо важливий у госп. відношенні, якщо йдеться про експлуатовані екосистеми. В екол. експертизі проектів перетворення природи слід передбачати можливість підтримання потрібної екосистеми (їхньої ієрархії) та брати до уваги те, що, якщо вже почався процес спонтанної сукцесії на великих територіях, зупинити його та повернути в зворотному напрямку надзвичайно важко і економічно збитково. Звичайно до нього залучаються й абіотичні

екол. компоненти, тому змінюється весь прир. комплекс загалом. Напр., процес спустелювання легко можна відвернути лише на ранніх стадіях його розвитку, але якщо він уже активно розпочався, то його можна зупинити лише ціною надзвичайних зусиль, щоб досягти попередньої екол. рівноваги.






Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити