ПРАВИЛО ЛАНЦЮГОВИХ РЕАКЦІЙ «ЖОРСТКОГО» УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОЮ — «жорстке», як правило, техн. управління прир. процесами приховує в собі виникнення ланцюгових прир. реакцій, значна частина яких виявляється екологічно, соціально та економічно неприйнятними в тривалому інтервалі часу. Дія цього правила пов'язана насамперед з тим, що грубе, «хірургічне» втручання в життя прир. систем спричинює дію закону внутр. дин. рівноваги і значне збільшення енергет. затрат на підтримування прир. процесів (посилення дії закону зниження енергет. ефективності природокористування). Як правило, порушується і закон оптимальності. У зв'язку з цим «жорсткі» управлінські рішення типу міжзонального перерозподілу річкової води, зрошення одвічно сухих степів та подібні заходи потребують суттєвих компенсацій (промивання засолених ґрунтів, боротьба із заново виниклими осередками захворювань та масового розмноження шкідників тощо), або мають здійснюватись із великою обережністю та пильністю.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити