ПРАВИЛО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ — чим скоріше під впливом антроп. причин змінюється середовище життя людини в умовах ведення нею госп-ва, тим скоріше, за принципом зворотного зв'язку, відбувається зміна в соц.-екол. характеристиках людини, в екон. та техн. розвитку сусп-ва (знак процесу може бути додатним і від'ємним). Занадто велика швидкість розвитку може призвести до необхідності тимчасового «нульового» росту, оскільки вона порушує закон відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил та прир.-ресурсним потенціалом. Оскільки продуктивні сили сусп-ва забезпечують зв'язок між природою і сусп-вом (у цьому разі людина є складовою частиною як першого, так і другого), антроп. вплив виступає чинником у дії закону прискорення еволюції і швидко змінює середовище розвитку самого сусп-ва (створення біосередовища характерне і для всіх ін. організмів), тричленна система «природа — продуктивні сили — виробничі відносини» розвивається з тенденцією до самоприскорення процесів. Напр., тривалість кожної наступної сусп.-екон. формації коротша за попередню, але це прискорення не може охоплювати ізольовано тільки одне сусп-во. Воно характерне для всієї біосфери загалом.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити