ПРИНЦИП СИСТЕМНОЇ ДОДАТКОВОСТІ — підсистеми однієї прир. системи в своєму розвитку забезпечують передумову для успішного розвитку та регуляції ін. підсистем, що входять до тієї самої системи (якщо система не перебуває під впливом потужної зовн. деформації). Фактично сформульований закон — дин. варіант закону упорядкованості заповнення простору та просторово-часової визначеності. У галузі глобального природокористування та охорони середовища життя людини (як, між іншим, і в світовій економіці) цей закон визначає переваги взаємодопомоги перед конфронтацією будь-якого виду. Глобальна соціоекол. система розвиватиметься тим успішніше, чим ширше світове співробітництво між країнами і народами. Враховування П. с. д. стало необхідною умовою життя людства з моменту його перетворення на єдине ціле, на всезагальну «геологічну силу», за В. І. Вернадським.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити